PST Sportsanlegg er i kraftig vekst og utvider staben.

Vi ønsker vår nye prosjektleder og installatøransvarlig Robert Andre Holland velkommen på laget. Robert har mange års erfaring fra bransjen som installatør og med arbeid innenfor service og vedlikehold, og vil gi PST Sportsanlegg en ny dimensjon.

Vi gleder oss over å ha hans kompetanse hos oss!

LIK og KOMMENTER for å ønske han velkommen!!!!